Cel projektu

Celem projektu jest:

Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wspieranie działań sprzyjających tworzeniu sieci kontaktów, a także upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej w sektorze rybactwa śródlądowego, nauki i administracji publicznej. Projekt skierowany jest do osób związanych z sektorem rybactwa śródlądowego - dla osób zatrudnionych w gospodarstwach rybackich, obiektach akwakultury, osób odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką w Polskim Związku Wędkarskim, użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, przedstawicieli  organizacji branżowych, administracji samorządowej (Urzędy Marszałkowskie) i rządowej (Urzędy Wojewódzkie) oraz instytucji nadzorujących prowadzenie śródlądowej gospodarki rybackiej (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej), a także agencji rządowych związanych z gospodarką rybacką (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).