XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

 

Szanowni Państwo,

XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym MAZUR SYRENKA w Krutyniu.

Tematami wiodącymi Konferencji będą bieżące problemy gospodarki rybackiej, nasze analizy dotyczące aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i stawowego oraz problematyki wędkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się również tematyka związana z akwakulturą i ekologią. Na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli branży i nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Urzędy Marszałkowskie, Państwową Straż Rybacką, Polski Związek Wędkarski.

Każdy z uczestników Konferencji otrzyma materiały konferencyjne oraz monografię naukową wydaną w 2022 roku.Informacje na temat XXVI Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej IRS.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Początek Konferencji: 5 października (środa), godzina 1100

Zakończenie: 7 października (piątek), godzina 1100

 

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej opłaty przewidziana jest uroczysta kolacja. Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 100 zł.

 

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy wnosić w terminie do 15 września 2022 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

 

Przypominany, że można śledzić nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn

                                                                                               

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z Hanną Draszkiewicz-Mioduszewską, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w konferencji.

Zapraszamy serdecznie!

Za Komitet Organizacyjny

Tomasz Czerwiński

 

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum w składzie Związek Producentów Ryb- Organizacja producentów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, które realizuje projekt „Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 o dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”,

o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

 

 

(Baner)

 

 

Pliki do pobrania: