XXV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Szanowni Państwo,

Z rosnącym optymizmem, po poważnych perypetiach związanych z pandemią koronawirusa, informujemy, że długo wyczekiwana XXV (Jubileuszowa) Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbędzie się w dniach 20-22 października 2021 r. w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie (https://www.zamek-gniew.pl/)

Zgodnie z ćwierćwiekową tradycją na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego oraz presji i strukturze połowów wędkarskich w jeziorach. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez pracowników Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z problemami gospodarki rybackiej w rzekach, zagadnień akwakulturowych i ekologicznych. Na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli branży i nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Urzędy Marszałkowskie, Państwową Straż Rybacką, Polski Związek Wędkarski.

Gościem specjalnym będzie wszystkim bardzo dobrze znany Profesor Wojciech Radecki, który przez wiele długich lat pomagał środowisku rybackiemu w zrozumieniu, i tych pozornie prostych, ale i tych zawiłych aktów prawnych, a ponadto doradzał w konkretnych sytuacjach zainteresowanym uczestnikom konferencji.

Każdy z uczestników Konferencji otrzyma bieżące materiały konferencyjne oraz monografię wydaną w 2020 roku.

Wszelkie informacje na temat XXV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (w tym karta zgłoszenia i szczegółowy program) będą aktualizowane na stronie internetowej IRS.

Informujemy ponadto, że ze względów epidemicznych będziemy stosowali się do wymogów przepisów sanitarnych, jakie będą obowiązywać w trakcie trwania konferencji. Oznacza, to że prawdopodobnie będziemy wymagać od uczestników paszportu covidowego, informacji o szczepieniach lub negatywnych wyników testów (na obecność PCR lub antygenowego) na COVID-19, nie starszych niż 48 godzin przed przyjazdem do Gniewa.

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja poprawi się na tyle, abyśmy mogli bezpiecznie spotkać się i porozmawiać o rybactwie, wędkarstwie, ekosystemach wodnych i całym otoczeniu rybactwa.

Zapraszamy serdecznie!

Początek Konferencji: 20 października (środa), godzina 11:00
Zakończenie: 22 października (piątek), godzina 13:00

Koszt uczestnictwa wynosi 550 zł brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej opłaty przewidziana jest uroczysta kolacja. Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 100 zł.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy wnosić w terminie do 30 września 2021 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

Przypominany, że  można śledzić nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn

                                
W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z pracownikami Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS:

Hanna Mioduszewska, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w konferencji.
 
Konto: Instytut Rybactwa Śródlądowego
BNP PARIBAS
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
(z dopiskiem „Konferencja - Gniew”)

 

Za Komitet Organizacyjny

Tomasz Czerwiński

 

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum w składzie Związek Producentów Ryb - Organizacja producentów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, które realizuje projekt „Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 o dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach działania  1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

 

Pliki do pobrania: